Ordet och bönen

Välkommen till Bibelstudium och bön med Kjell Olsson från Bankeryd.

Samlingen avslutas med förmiddagskaffe.