Ordet och bönen

Välkommen till Bibelstudium och bön.

Idag får vi lyssna till Ove Jonsson som berättar om den evangelisationssatsningen som han jobbar med, ”Julbussen”

Samlingen avslutas med förmiddagskaffe.

Han finns också med på ICA 11:00-16:00 och öppnar upp bussen med kaffe och fika.