Ordet och bönen

Välkomna till Bibelstudium och bön.

Vi avslutar samlingen med förmiddagsfika.

Mer info kommer.