Ordet och bönen

Välkommen till en ny termin med Ordet och bönen, Bibelstudium med Margit Söderlund, vi sjunger och ber tillsammans.  Efteråt dricker förmiddagskaffe.