Ordet och bönen

Välkommen till Ordet och bönen, Ukraina i fokus, vi sjunger och ber tillsammans.  Efteråt dricker förmiddagskaffe.