Avslutning på Ordet och Bönen för den här terminen.