Växtplats

18:30 Bön och nattvard

19:00 Bibelstudium