Städdag på Nyhem

Städdag på Nyhem

Välkomna till städdag på Nyhem.

Gudstjänst

Gudstjänst

Välkommen att vara med och fira Gudstjänst.

Ordet och bönen

Ordet och bönen

Välkommen till Ordet och bönen, Bibelstudium, lovsång och bön.

Växtplats

Växtplats

Välkommen att vara med till en kväll med Bön och Bibelstudium

Gudstjänst

Gudstjänst

Välkommen att vara med och fira Gudstjänst.

Sång och musikgudstjänst

Sång och musikgudstjänst

Välkommen till en härlig kväll med sång och musik.

Ordet och bönen

Ordet och bönen

Välkommen till Ordet och bönen, Bibelstudium, lovsång och bön.

Församlingskören övar

Församlingskören övar

Välkommen att vara med på sångövning.

Missionsgudstjänst

Missionsgudstjänst

Välkommen att vara med och fira Gudstjänst.

Lunch efter gudstjänsten

Lunch efter gudstjänsten