Bönevecka

Bönevecka

Välkommen att vara med i bön.

Bönevecka

Bönevecka

Bönevecka

Bönevecka

Välkommen med i bön.

Sångövning

Sångövning

Välkommen att vara med på sångövning inför den 4 september.

Seniordag på Sjöbol

Seniordag på Sjöbol

Välkommen med till en härlig dag på Sjöbol.

Upptakt på Nyhem

Upptakt på Nyhem

Välkommen att fira Gudstjänst tillsammans med oss.

Ordet och bönen

Ordet och bönen

Välkommen att vara med på Bibelstudium och bön som avslutas med förmiddagsfika.

Bön och nattvard

Bön och nattvard

Välkommen till en stund med Nattvard och Bön.

Växtplats

Växtplats

Välkommen till en kväll med fördjupning i Guds ord.

Gudstjänst

Gudstjänst

Välkommen att fira Gudstjänst tillsammans med oss.